හැමෝම ආදරේ කරපු Nokia 3310 දුරකථනය නැවතත් වෙළදපොලට..!

Nokia 3310 කිවුවාම නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම් ඉතාමත් ජනප්‍රිය දුරකතනයක්. මේ දුරකථනය මුලින්ම වෙළද පොලට නිකුත් වුනේ 2000 වර්ෂයේ.

ඒවගේම තමයි මේ දුරකථනය ප්‍රසිද්ද වීමට ඉතා වැදගත්ම කාරනාව වූයේ බැටරි ආයුකාලය වැඩිවීම.

ඒවගේම ඉතාමත් සතුටින් කියන්න කැමති Nokia සමාගම විසින් නැවතත් Nokia 3310 දුරකථනය වෙළදපොලට ඉතාමත් අඩු මුදලට නිකුත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Leave your comment