ප්‍රින්ස්ගේ මව රූකාන්තගෙන් කල සංවේදී ඉල්ලීම මෙන්න…!

ප්‍රින්ස්ගේ මව රූකාන්තගෙන් කල සංවේදී ඉල්ලීම ගැන රූකාන්ත හඩ අවදි කරයි

අනූව දශකයේදී මෙරට ගායන ක්ෂේත්‍රයට බිහිවූ අග්‍රගණ්‍ය ගායකයෙක් තමයි ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත කියන්නේ.

මේ කියන්න යන්නේ ප්‍රින්ස්ගේ මුල්ම ගායනයක් පිලිබදවයි.

මේ කතාව එළියට ආවේ ඕස්ට්‍රේලියවේ ඉකුත්දා පැවති රූකාන්ත ගුණතිලකයන්ගේ ප්‍රසංගයකදීයි.

එහිදී ප්‍රින්ස්ගේ මව රූකාන්ත හමුවට පැමිණ කල සංවේදී ඉල්ලීම හා එම ඉල්ලීම වෙනුවෙන් රූකාන්ත ප්‍රින්ස් වෙනුවෙන් සැකසූ  “විජිතය ආදරයේ” ගීතය පිළිබඳව රූකාන්ත මෙලෙස අදහස් දැක්වූවා.

ප්‍රින්ස්ගේ “විජිතය ආදරය”

Leave your comment