තිරගතවීමට තිබු අලුත්ම ඩිස්නි චිත්‍රපටිය හැකරුවන් හොරකම් කරලා

වෝල්ට්‌ ඩිස්‌නි සමාගමේ අලුත්ම චිත්‍රපටය පයිරේට්‌ස්‌ ඔප් කැරිබියන් චිත්‍රපටය එළි දැක්‌වීමට පෙර සයිබර් හොරුන් පිරිසක්‌ එය සොරාගෙන තිබෙනවා.

සයිබර් හොරුන් එය ලබාදීම සඳහා කප්පම් මුදලක්‌ ඉල්ලා ඇති බවයි ඩිස්‌නි සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බොබ් ඊගර් හෙළි කර ඇත්තේ.

ලබන මැයි 26 දා මෙම චිත්‍රපටය ලොව පුරා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතයි.

Hackers claim to have stolen the upcoming Pirates of the Caribbean film and are demanding that Disney pay a ransom or else have it released online, according to The Hollywood Reporter and Deadline.

While there doesn’t appear to be proof yet that hackers have actually taken the movie, the series of events closely mirrors what happened a few weeks ago with Orange Is the New Black, when hackers claimed to have taken the show’s upcoming season and then released it after Netflix declined to pay a ransom.

The hackers are demanding “an enormous amount of money,” according to Deadline, and are asking that it be paid in Bitcoin, which would make it much harder to trace. The Reporter says that the hackers said they would release increasingly long chunks of the movie if their demand isn’t met.

Disney is reportedly refusing to pay and has begun working with the FBI.

Leave your comment