“කෙක්කෙන් හෝ කොක්කෙන් විගණන පනත ගේනවා” – ජනපති සහතික කරයි!

රටේ සියලු දෙනාගේ යහපත වෙනුවෙන් දුෂණ වංචා තුරන් කිරීම සඳහා රටේ විනිවද භාවය ඇතිකිරීමට විගණන පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනවිත් එය කෙසේ හෝ සම්මත කරමිනි යහපත් හෙටක් නිර්මාණය කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කර ඇතැයි ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ශිරාල් ලක්තිලක මහතා සඳහන් කරනවා.

“එය කෙක්කෙන් හෝ කොක්කෙන් රටේ උන්නතිය වෙනුවෙන් සිදු කරන බව සහ අද මේ වනවිට සියලු පක්ෂ මෙන්ම සුළු ජනතාව පිළිගත හැකි මැතිවරණ ක්‍රමයක් ගෙන ඒමට ජනවාරි 8 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයා සුවිශාල ජන වරමක් ලැබී සම්මත වී ඇති බවත් එය යහපාලන රජය චන්ද කල් තබනවා කියපු බොහෝ දෙනෙකුට හොඳ උත්තරයක් ලබා දුන් බවත් ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා සඳහන් කර සිටියේය.

සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුල විවද හැල හැප්පීම් තිබෙන බවත් මේ වෙනස ජනතාව වටහා ගත යුතු බවත් ජනවාරි 8 හැට දෙලක්ෂයක් ජනතාව විශ්වාස කල වෙනසේ බොහෝ දේ අද මේ වන විට මල්පල ගෙන ඇති බවත් පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකාවක් කරා දුෂණයෙන් තොර රටක් නිර්මාණය කිරීමට අඩිතාලම මේ වන විට සකස් වී ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.

Leave your comment